OVER ONS

Stichting Doggerland is opgericht in 2022 door milieujurist Thomas Rammelt en marien bioloog Emilie Reuchlin. Wij bestrijden overtredingen van de wetgeving voor mariene natuurbescherming met juridische interventies. En het gebrek aan ambitie met natuurherstel projecten.

Thomas Rammelt

Medeoprichter en algemeen directeur Thomas Rammelt heeft met succes vele juridische zaken opgebouwd en beleidswegen gebaand om mariene natuurbescherming te verbeteren. Hij heeft geadviseerd en samengewerkt met veel organisaties voor mariene natuurbescherming om goede resultaten te behalen via nationale en EU-wetgeving en beleid. Thomas heeft bijna twee decennia in het veld van Noordzeebescherming gewerkt. Hij heeft een LLM-graad in Nederlands recht van de Universiteit van Amsterdam en een LLM-graad in internationaal milieurecht van de Universiteit van Aberdeen.

Emilie Reuchlin

Medeoprichter en algemeen directeur Emilie Reuchlin heeft bijna twee decennia gewerkt om blijvende resultaten te behalen op het gebied van oceaanherstel en -bescherming, met name in de Noordzee. Ze heeft succesvolle programma’s opgezet met effectieve coalities om verandering onder water te realiseren, van het bedenken van het idee tot de uitvoering van het resultaat. Haar opleiding omvat een bachelor in Politicologie van de Universiteit van Amsterdam, een master in Environment and Resource Management van de Vrije Universiteit Amsterdam en een master in Mariene Biologie van Dalhousie University.

ILONA lANGE

Als Financieel en Operationeel Coördinator zorgt Ilona Lange ervoor dat de backoffice van de stichting soepel draait. Daardoor kunnen Emilie en Thomas hun volledige aandacht vestigen op de doelen van Stichting Doggerland. Met meer dan dertig jaar ervaring op het gebied van bedrijfsvoering draagt ze bij aan de opbouw en ontwikkeling van Doggerland. Ilona heeft een BSc Economie en Linguïstiek van de HES in Rotterdam.

MARC-PHILIP BUCKHOUT

Als Manager Fondsenwerving heeft Marc-Philip Buckhout 13 jaar ervaring in projectmanagement en acquisitie. Zijn passie voor de zee bracht hem ertoe om zich aan te sluiten bij Seas At Risk, waar hij werkte op het gebied van aquacultuur en marien beleid. Hij heeft ervaring met het verwerven van projecten gefinancierd door de EU, nationale overheden en filantropische donors. Hij heeft met succes een projectportefeuille verworven van 11,2 miljoen euro.     

MILO LAUREIJ

Milo Laureij is de Manager Communicatie van Doggerland. Hij heeft ruime ervaring in het communicatie vak bij verschillende natuur- en milieuorganisaties, onder meer bij Greenpeace. Milo behaalde een bachelor Cultuurwetenschappen aan de Universiteit Maastricht en hij heeft een MSc in Political Science aan de Vrije Universiteit Amsterdam en een MA Conflict Studies and Human Rights van de Universiteit Utrecht.

RAAD VAN TOEZICHT

Ilke Tilders

Voorzitter van de Raad van Toezicht Ilke Tilders is mededirecteur van Foundations of Success Europe. Net als de rest van haar team is ze gepassioneerd over het verbeteren van de impact van natuurbeschermingswerk. In de afgelopen twee decennia heeft ze wereldwijd teams en strategische partnerschappen geholpen om slimme tools en rigoureuze methodologieën te gebruiken om het ontwerp te verbeteren, impact te meten, te reflecteren en zich aan te passen. De laatste jaren heeft ze zich gericht op het verbeteren van de effectiviteit van mariene beschermde gebieden in Zweden en Oost-Afrika. Ilke heeft een MSc in Milieubeheer van de Universiteit van Londen.

Rob van den Berg

Lid van de Raad van Toezicht Rob van den Berg had een carrière in de IT, maar aan het begin van deze eeuw verschoof zijn focus naar natuurbescherming. Hij ontwikkelde tentoonstellingen voor natuurhistorische musea in verschillende Europese landen. Voor het bezoekerscentrum van de European Space Agency in Nederland werkte hij aan het Spaceship Earth-programma voor meer bewustwording van onze mondiale ecologische voetafdruk. Rob is Senior Collection Manager bij Naturalis Biodiversity Center in Leiden, het Nederlandse nationale onderzoeksinstituut voor biodiversiteit. Hij heeft een MSc in Geologie en Paleontologie van de Universiteit Utrecht.

Michel Scheepens

Lid van de Raad van Toezicht Michel Scheepens is als impactinvesteerder gepassioneerd over het creëren van duurzame ontwikkeling met een duidelijk oog voor de milieu- en sociale aspecten van projectrealisatie. In de afgelopen twee decennia heeft hij zich gericht op financiering en advies van hernieuwbare energieprojecten in veel opkomende markten. Hij heeft een postdoctorale graad in financieel-economisch beleid van de Erasmus Universiteit Rotterdam, een MA van de Universiteit van Londen in Midden-Oostenstudies en een MA in Economie van de Vrije Universiteit Amsterdam.

onze financiële PARTNERS

ANBI STATUS

Stichting Doggerland heeft de ANBI-status.

Daarmee voldoet Doggerland aan alle eisen die een ANBI-organisatie onder de Nederlandse wet voorschrijft.

Klik hier voor meer informatie

Als een ANBI-organisatie hebben we de plicht om specifieke informatie te publiceren. Die documenten staan hieronder.

KVK-nummer: 86841688

RSIN-nummer: 864109751

BELANGRIJKE DOCUMENTEN

BELEIDSPLAN 2024

Download hieronder

STATUTEN

Download hieronder

ANBI RAPPORTAGE 2022

Download hieronder

JAARVERSLAG 2022

Download hieronder