Wat we doen

We bestrijden overtredingen van de wetgeving voor mariene natuurbescherming met juridische interventies. We compenseren het gebrek aan ambitie voor natuurbescherming met actieve herstelmaatregelen, en we veranderen de perspectieven op natuurbescherming.

onze programma's

Ons werk richt zich op deze drie doelen

Om de natuur in de Noordzee te beschermen en te herstellen, nemen we juridische stappen om ervoor te zorgen dat regeringen op zijn minst voldoen aan de beschermingsverplichtingen die ze zelf hebben afgesproken in nationale en internationale wet- en regelgeving.

Met natuurherstelprojecten laten we zien wat het potentieel is voor de Noordzeenatuur. Dit om de ambitie te verhogen voor natuurbeschermingsmaatregelen en herstel. Door herstel wordt de veerkracht van het systeem vergroot voor de gevolgen van klimaatverandering.

We veranderen het denken over de natuur vanuit economische belangen naar een benadering waarbij de natuur centraal staat en waarbij natuurbescherming en herstel het uitgangspunt zijn.

BEWAAK DE RODE LIJN

Stop verdere degradatie

Stichting Doggerland streeft ernaar verdere degradatie te stoppen door juridische stappen te ondernemen tegen de meest schadelijke en destructieve menselijke activiteiten in de Noordzee. Maritieme industrieën moeten worden gecontroleerd en gehandhaafd door autoriteiten om daadwerkelijke bescherming en herstel van de Noordzee natuur binnen het beschermde zeegebied Doggersbank  te waarborgen.

Beschermende maatregelen

Beschermingsmaatregelen van leefgebieden en soorten moeten worden ingevoerd om ervoor te zorgen dat de Doggersbank ook echt beschermd wordt. Stichting Doggerland zal samenwerken met de autoriteiten om te streven naar echte bescherming van de Doggersbank. Er is minstens 30% bescherming van de Noordzee nodig tegen 2030.

ONTKETEN HET POTENTIEEL VAN DE NATUUR

Voorbereiden van vergunningen

Stichting Doggerland stelt aanvragen voor vergunningen op voor actief herstel die ruimte bieden voor grensoverschrijdend natuurherstel op de internationale Doggersbank. Dit zal als blauwdruk dienen voor andere grote beschermde zeegebieden om daadwerkelijk omgezet te worden in beschermde en herstelde gebieden.

Herstel van de natuur

We streven naar grensoverschrijdende actieve herstelmaatregelen op de Doggersbank met een coalitie van natuurbeschermingsorganisaties. Dit doen we op basis van wetenschappelijk onderzoek om ervoor te zorgen dat we het veerkracht-, beschermings- en herstelpotentieel van de Doggersbank maximaal benutten.

VERANDER PERSPECTIEVEN​

Verantwoordelijkheid

Het beschermde zeegebied de Doggersbank, is grotendeels op papier beschermd en niet in werkelijkheid. Daarom noemen we de Doggersbank een papieren park. We pakken de dieperliggende oorzaken van de degradatie van het ecosysteem aan door in te grijpen in het systeem van beheer en door samen te werken met belangrijke spelers om een verschuiving in perspectief mogelijk te maken: Met de vrijheid die we onszelf hebben gegeven om te exploiteren, komt de verantwoordelijkheid om te beschermen en te herstellen.

Vertegenwoordiging en rechten

Om vernietiging van herstelde natuur in de toekomst te voorkomen, is het belangrijk dat de Doggersbank verbeterde vertegenwoordiging en rechten geniet. Doggerland werkt samen met de Ambassade voor de Noordzee om mogelijkheden te verkennen voor betere vertegenwoordiging en juridische status van de Noordzee. Op die manier krijgt de Noordzee een stem om op te komen voor haar eigen rechten in een rechtbank en het recht om te pleiten voor herstel naar een gezonde status.

onze PARTNERS

Doggerland was the areaOur ancesters inhabited areas of the round 900.000 years ago the first
ur ancestors (Homo spp.) populated Doggerland.
Ancestors settle

Amazon History
Origin of Doggerland
Origin of Doggerland
Amazon History
Origin of Doggerland
Origin of Doggerland
Feb 2005
Amazon History
Amazon Prime Services
Amazon Prime Services
Aliter homines, aliter philosophos loqui putas oportere? Sin aliud quid voles, postea. Mihi enim satis est, ipsis non satis. Negat enim summo bono afferre incrementum diem. Quod ea non occurrentia fingunt, vincunt Aristonem.
Aug 2007
Amazon History
Amazon Announced Amazon Fresh Pickup
Amazon Announced Amazon Fresh Pickup
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

The Dogger Bank is at the wrong end of thousands of years of exploitation, resulting in a present day wasteland. Follow the timeline and find out what happened... FROM RICH HUNTING GROUND TO WASTELAND

HISTORY

DOGGERLAND TO NORTH SEA: HISTORY AND FUTURE

Our planet is constantly changing and we are learning more and more about its past. Our ancestor’s history holds important knowledge to cope with these ongoing changes. We can learn from the North Sea past and ongoing research. Many, many years ago, the North Sea was a land called Doggerland. Follow the timeline to learn more about what happened to Doggerland.

The Dogger Bank is at the wrong end of thousands of years of exploitation, resulting in the present day degraded area. Follow the timeline and find out what happened; how this area transformed from rich hunting ground to wasteland.