Rewilding op de Doggersbank: ruim baan voor natuur in plaats van industrie

Tijdens het EA Sustain Festival in Colchester in Engeland, op 13 en 14 januari, presenteerde Emilie het nut en de noodzaak van rewilding op de Doggersbank. En zij riep de Britse regering op om geen industrie meer toe te laten in dit beschermde gebied. Op dit festival komen natuur- en milieubeschermers, ondernemers, kunstenaars en andere geïnteresseerden samen om initiatieven en ideeën uit te wisselen over duurzaamheid, cultuur en ondernemerschap.

Het panel bestond uit landschapsarcheoloog en onderzoeker Vincent Gaffney, schrijver en oprichter Charles Clover en jurist Tom Appleby van Blue Marine Foundation en Emilie Reuchlin, medeoprichter van Stichting Doggerland. Zowel de geschiedenis als het heden en de toekomst van de Doggersbank kwamen uitgebreid aan bod. De rode draad van het verhaal: de Doggersbank is een enorm kansrijk gebied om het hele ecosysteem van de Noordzee te herstellen. Maar dan moeten we serieus aan de slag met rewilding.

Rewilding

Wat is rewilding? Het is een combinatie van passief en actief natuurherstel. Met passief herstel zorgen we ervoor dat de natuur de rust en de ruimte krijgt om zichzelf te herstellen. Immers: de beste hersteller van de natuur is de natuur zelf. Actief herstel betekent een actieve interventie om soorten en leefgebieden terug te brengen die zo ver vernield of gedecimeerd zijn dat herstel zonder die interventie niet mogelijk is. Dan helpen we de natuur een handje door bijvoorbeeld stenen of zandstenen riffen te plaatsen op de zeebodem, en uitzetten van paardenmosselen om uit te groeien tot nieuwe paardenmosselriffen. Uit onderzoek blijkt namelijk dat stenen riffen en paardenmosselriffen van nature voorkwamen op de Doggersbank en deze een belangrijke functie hebben.

Sinds 2022 is het Britse deel van de Doggersbank dat een oppervlakte van 12.331 km2 beslaat, (ongeveer 224 keer Park de Hoge Veluwe), volledig beschermd tegen sleepnetvisserij. Dit is een resultaat behaald door een coalitie van natuurbeschermers en natuurorganisaties – waaronder de oprichters van Doggerland – en waar de overheid ook actief moet handhaven om het gebied daadwerkelijke te vrijwaren van verwoestende bodemberoering door visserij. Tijdens de expeditie van november vorig jaar zagen we dan ook hoopvolle signalen van natuur die weer terugkeert in de delen die langere tijd niet bevist waren, zoals koralen, anemonen en roggen- en haaieneieren. Mits er rust en ruimte is voor de natuur kan het ecosysteem weer herstellen en ontwikkelen van een simpel naar een complex systeem met een grote biodiversiteit.

Grote uitverkoop

Maar helaas zien we nu met leden ogen aan dat de Britse overheid grote delen van het gebied alsnog aanbiedt aan de olie- en gasindustrie voor nieuwe boringen die de bodem weer verwoesten. Ook wordt op de Doggersbank het grootste windpark ter wereld gebouwd en liggen er nieuwe plannen om nog meer windparken te bouwen in het beschermde gebied.

Emilie en Charles deden dan ook een oproep aan de Britse regering om geen grootschalige industrie meer toe te laten in dit deel van de Doggersbank. Grondboringen en nieuwe aanleg van windmolens zullen de soorten die juist beschermd moeten worden weer verdrijven, zoals zeezoogdieren, zeevogels en het bodemleven dat hier juist weer moet gaan herstellen. Op deze manier betaalt de natuur de rekening voor het klimaatprobleem. Terwijl het de bedoeling is dat we zowel de natuurcrisis als de klimaatcrisis aanpakken, en beschermde zeegebieden zijn  een oplossing voor het beslechten van zowel de klimaat- als de biodiversiteitscrisis; maar alleen als je natuurbescherming en herstel echt toestaat.

Doggerland in 2024

Dit jaar staat voor Doggerland in het teken van zorgen voor natuurbescherming oftewel passief herstel, visievorming voor de Doggersbank en de voorbereidingen treffen voor actief herstel. Op het festival riepen we alle belanghebbenden en geïnteresseerden op om samen te werken aan een nieuwe visie voor de Doggersbank die de natuur bovenaan zet. Alleen met een breed gedragen plan voor de Doggersbank, waar natuur, cultuur en ondernemerschap met elkaar in balans zijn, zal rewilding een kans van slagen hebben.

Verder werkt Doggerland aan juridische procedures om te voorkomen dat er ondertussen nog meer schadelijke activiteiten voor de natuur op de Doggersbank door kunnen gaan.

Heb jij interesse om ook mee te werken aan de visie voor de Doggersbank? Schrijf je in voor de nieuwsbrief en stuur een mail aan Emilie!