Kabinet stelt gasboringen Waddenzee uit maar houdt gaspedaal voor Noordzee vol ingedrukt

Vorige week bepaalde demissionair staatssecretaris Vijlbrief dat het kabinet voorlopig geen toestemming geeft voor nieuwe gaswinning in de Waddenzee. Met dit besluit werd een nieuwe aanslag op het kwetsbare natuurgebied voorlopig afgewend. Maar waar het kabinet in het geval van de Waddenzee wel verantwoordelijkheid neemt voor de schadelijke gevolgen van gaswinning, kiest het tegelijkertijd voor versnelde en langdurige gaswinning op de Noordzee. Dit overheidsbeleid is in strijd met Nederlands eigen natuurbeschermingswet- en regelgeving en schendt het maatschappelijke belang.

Doggerlands financiële partners maken het verschil

In 2023 lanceerden Emilie Reuchlin en Thomas Rammelt Stichting Doggerland. Hun missie is om de natuur van de Noordzee te beschermen en te herstellen, te beginnen met de Doggersbank. Dit gebied is symbolisch voor de ecologische vernietiging van de Noordzee. De bescherming en het herstel ervan scheppen een positief precedent voor de hele Noordzee. Deze ambitieuze missie zou niet mogelijk zijn zonder de cruciale financiële steun van partners die dezelfde toewijding aan behoud en herstel van natuur in de Noordzee delen.

Compenseer de negatieve effecten van wind op zee met natuurherstel

Duitsland overweegt de verplichte milieueffectrapportages voor de aanleg van nieuwe windparken op zee te schrappen om zo meer vaart te maken met windenergie. Dat meldt persbureau Bloomberg. Dit zou een drama betekenen voor al het leven in de Noordzee, stellen Emilie en Thomas. ‘Als er één ding is wat overheden juist beter moeten doen, is duidelijk en eerlijk zijn over de negatieve effecten van wind op zee op het toch al overbelaste ecosysteem van de Noordzee.’

Rewilding op de Doggersbank: ruim baan voor natuur in plaats van industrie

Tijdens het East Anglia Sustain Festival in Colchester in Engeland, op 13 en 14 januari, presenteerde Emilie het nut en de noodzaak van rewilding op de Doggersbank. En zij riep de Britse regering op om geen industrie meer toe te laten in dit beschermde gebied. Op dit festival komen natuur- en milieubeschermers, ondernemers, kunstenaars en andere geïnteresseerden samen om initiatieven en ideeën uit te wisselen over duurzaamheid, cultuur en ondernemerschap.

Natuurbeschermers als Planeetkoelers

Op 7 januari waren Emilie en Thomas te zien in VPRO Tegenlicht. Zij presenteerden natuurbescherming en -herstel als de oplossing tegen het klimaatprobleem. Want wat als de beste hersteller van de natuur, de natuur zelf is?

Doggersbank-expeditie: hoop voor natuurherstel, maar ook grote zorgen

Op delen van de Doggersbank, een ondiepte in de Noordzee, heeft een grote diversiteit aan soorten kunnen overleven. Dat maakt die gebieden geschikt om actief aan natuurherstel te werken, concludeert een Nederlands-Britse expeditie die afgelopen week op de Doggersbank onderzoek deed. Helaas liggen de gebieden dicht in de buurt van (geplande) windparken en mogelijke nieuwe olie- en gasboringen.

Expeditie onderzoekt herstelmogelijkheden van het Atlantis van de Noordzee

Op zondag 26 november vertrok de Doggersbankexpeditie vanuit Lauwersoog om het grootste natuurherstelproject in de Noordzee ooit te onderzoeken. Hoewel de Doggersbank officieel beschermd is, wordt het zeeleven bedreigd door industrie. De expeditie is uitgerust met onderwatercamera’s om de zeebodem en de ecologie van de zandbank in kaart te brengen en de beste locaties voor actief herstel.

Hoe je het omdraait!

Het omdraaien van mariene ‘paper parks’ betekent het transformeren van mariene beschermde gebieden die alleen op een kaart beschermd zijn tot daadwerkelijk beschermde mariene gebieden. Het omdraaien van paper parks in de hele Noordzee is begonnen met het Britse deel van de Doggersbank. Doggerland is opgezet om ervoor te zorgen dat we het momentum behouden om onze zeeën en oceanen te beschermen en te herstellen.

Doggerland aan VK: Stop met ontwikkeling windparken op de Doggersbank

De Britse overheid is van plan om haar offshore windactiviteiten uit te breiden binnen het mariene beschermd gebied van de Doggersbank, waarbij grootschalige industriële windparken worden gebouwd in belangrijke gebieden voor marien herstel. Stichting Doggerland schreef een brief aan de Britse overheid en vroeg om een volledige stopzetting van de ontwikkeling van extra windparken.