DOGGERLAND AAN VK: STOP MET DE ONTWIKKELING VAN WINDPARKEN IN DE DOGGERSBANK

De Britse overheid is van plan om haar offshore windactiviteiten uit te breiden binnen het mariene beschermd gebied van de Doggersbank, waarbij grootschalige industriële windparken worden gebouwd in belangrijke gebieden voor marien herstel. Stichting Doggerland schreef een brief aan de Britse overheid en vroeg om een volledige stopzetting van de ontwikkeling van extra windparken.

In 2022 werd het Britse deel van de Doggersbank gesloten voor alle bodem-sleepvisserij, nadat natuurbeschermers (waaronder wijzelf) decennialang voor bescherming hadden gepleit. En nu, voordat het beschermde gebied ecologisch veerkracht kan opbouwen vanwege deze maatregel, worden nieuwe praktijken toegestaan die destructief zijn voor het Doggersbank mariene beschermd gebied. Dit zal de integriteit van het gebied verder compromitteren. Het vervangen van de ene activiteit door een andere schadelijke, habitat-veranderende activiteit is fout. Dat is wat we aan de Britse overheid hebben geschreven. Hernieuwbare energie, zoals windtechnologie, is nodig om de effecten van klimaatverandering te verminderen, maar ook effectieve en herstellende mariene beschermde gebieden zijn nodig. En de manier waarop de offshore windindustrie wordt ontwikkeld, veroorzaakt schade aan het zeeleven. De effecten van windparken samen en in combinatie met andere activiteiten tot 2030 zijn nu al schadelijk voor het draagvermogen van het Noordzee-ecosysteem.
Map of wind energy areas that are in various stages of developments in UK part of the Dogger Bank. Copyright Emilie Reuchlin in Google Earth.
Kaart van windenergie gebieden in verschillende stadia van ontwikkeling in het Britse deel van de Doggersbank. Copyright Emilie Reuchlin in Google Earth.

    We vroegen de Britse overheid te stoppen met de natuur de prijs voor het klimaat te laten betalen. Zoals Peter Thomson, Speciaal Gezant voor de Oceanen van de Secretaris-Generaal van de VN, verklaarde: “Het Wereldwijde Biodiversiteitskader is wellicht het belangrijkste multilaterale akkoord dat we hebben. Nog meer dan het proces van klimaatverandering, want als we over 200 jaar in een wereld leven waarin we de klimaatcrisis hebben opgelost, maar in de tussentijd het leven hebben zien verdwijnen door de zich opstapelende uitsterving van soorten – wat al aan de gang is en verergert als we niet tegen 2030 30% bescherming bereiken -, dan heeft het oplossen van de klimaatcrisis geen zin als er geen leven meer is.”

    We moeten de voordelen van beschermde zeegebieden maximaliseren om de biodiversiteits- en klimaatcrisis aan te pakken. Om klimaatverandering te verzachten en je aan te passen door intacte, complexe ecosystemen te bevorderen met een hoge diversiteit en overvloed aan soorten. We vroegen de Britse overheid te werken aan oplossingen voor beide crises en niet de ene te verhelpen door de andere te verergeren: windenergie binnen een marien beschermd gebied is zeer moeilijk te rechtvaardigen volgens de wet en kennis van natuurlijke ecosysteemdynamiek. Dus, wat kan er als oplossing worden gedaan?

  • Stop onmiddellijk met verdere windontwikkeling in de Doggersbank.
  • Wijzig de bestemming van voorgestelde windgebieden Doggersbank South East, South West en Doggersbank D naar gebieden van (actief) natuurherstel.
  • Vermijd windontwikkeling binnen beschermde en andere kwetsbare gebieden, gezien de negatieve, onderschatte effecten en het onvermogen tot nu toe om volledig rekening te houden met en de effecten op beschermde zeegebieden te beoordelen.
  • Houd u aan de EC-richtlijnen voor cumulatieve milieueffectbeoordelingen en handhaaf het niveau van nauwgezetheid dat moet worden toegepast op elke activiteit met waarschijnlijk (significant) effect;
  • Plaats windenergie op plaatsen waar milieu-impact minimaal is en investeer tegelijkertijd effectief in mariene bescherming en herstel op zeeniveau.