Wij beschermen en herstellen de Noordzee

DOGGERLAND

onze visie

Een gezond Noordzee ecosysteem, gewaardeerd en genoten door iedereen

Doggerland is de naam van het ooit diverse leefgebied dat nu onder de Noordzee ligt: onze oorsprong, DNA en levensader naar de toekomst.

De Doggersbank – afgebeeld binnen het witte ovaal – was het laatste bolwerk van onze voorouders toen hun uitgestrekte Doggerland duizenden jaren geleden onder water liep. Het was een gebied van ijs, toendra, rivieren, veenmoerassen en is nu een ondergelopen zandbank in het hart van de Noordzee.

Doggerland symboliseert de strijd en uitdaging van onze soort om in vrede te leven met onze natuurlijke omgeving en onze inspanningen om ruimte te creëren voor natuurlijke dynamiek om veerkrachtige, productieve en biodiverse ecosystemen te ondersteunen waar wij en andere soorten van afhankelijk zijn.

Onze missie is om de natuur van de Noordzee te beschermen en te herstellen, te beginnen met de Doggersbank. Dit gebied is symbolisch voor de ecologische vernietiging van de Noordzee. De bescherming en het herstel ervan kunnen een positief precedent scheppen voor de hele Noordzee.

ons werk

BEWAAK DE RODE LIJN

We beschermen en herstellen de natuur in de Noordzee door juridische stappen te ondernemen die ervoor zorgen dat regeringen op zijn minst hun eigen afspraken nakomen in nationale en internationale wet- en regelgeving voor de bescherming van de Noordzee.

ONTKETEN HET POTENTIEEL VAN DE NATUUR

Met natuurherstelprojecten laten we zien wat het potentieel is voor de Noordzeenatuur. Zo verhogen we de ambities voor natuurbescherming en herstel. We vergroten de veerkracht van het systeem voor de gevolgen van klimaatverandering.

VERANDER PERSPECTIEVEN

We veranderen het denken over de natuur vanuit economische belangen naar een benadering waarbij de natuur centraal staat en waarbij natuurbescherming en herstel het uitgangspunt zijn.

over ons

emilie reuchlin
Marien Bioloog
thomas rammelt
Milieujurist