00:05:59 Groepstentoonstelling van de KABK

When it’s already 5 minutes past midnight to restore the damage done by dysfunctional ecological politics, we dedicate a pause to the art of listening and rethinking our course of action.

De tentoonstelling 00:05:59, van 9 tot en met 13 juni in de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten (KABK), is het resultaat van een gezamenlijk denk- en onderzoeksproces van 12 studenten van de MA Photography & Society, de Ambassade van de Noordzee en Stichting Doggerland. Met de Doggersbank als studie object presenteren de studenten de uitkomsten van hun persoonlijke interacties en ontmoetingen met de niet-menselijke bewoners van de Noordzee. Vanuit het gedeelde principe: de zee is van zichzelf, onderzoeken zij effectieve strategieën om de onafhankelijkheid van de zee als entiteit te versterken.

Vijf over 12

De studenten stellen dat het al vijf over 12 is als het gaat om de schade die is aangericht door falend ecologisch beleid. Ondanks grote gevoelens van haast vragen de 12 kunstenaars om aandacht, rust en vertraging voor de kunst van het luisteren en het heroverwegen van onze koers. Elk kunstwerk is een poging om de representatie van de ‘natuur’ te bevragen en de gangbare opvattingen over de zee uit te dagen. Door te luisteren, voelen en het mariene ecosysteem vanuit verschillende perspectieven te observeren, wordt de kwetsbaarheid van het bestaan ervaarbaar en een gedeelde zorg tot uitdrukking gebracht.

Samenwerking met Ambassade van de Noordzee

De tentoonstelling 00:05:59 is een voorzet op de samenwerking met onze nieuwe partner Ambassade van de Noordzee. Gezamenlijk gaan we een vierjarig programma vormgeven met vier pijlers:

  • juridische bescherming
  • ecologieherstel
  • interdisciplinair onderzoek
  • educatie & campagne.

 

Doel van het programma is een betere juridische, culturele en politieke vertegenwoordiging van de Doggersbank in Europa, met herstel van het onderwaterlandschap als concrete stip op de horizon.

Details tentoonstelling

Deelnemende kunstenaars aan 00:05:59 zijn: Aline Papenheim, Ana Alves Francisco, Anastasia Miseyko, Andong Zheng, Azin Nafar Haghighi, Fabio Meinardi, Gundega Strauberga, Hana Selena Sokolovic, Jeroen Zwaap, Marna Slappendel, Niside Panebianco, Sarah-Rose Antoun. De tutors zijn: Ola Lanko en Dirk Jan Visser.

Locatie: Paradise
Adres: Groenewegje 136, Den Haag

Openingstijden tentoonstelling:

  • Zondag 9 juni: 11.00 tot 20.00
  • Maandag 10 tot en met donderdag 13 juni: 16.00 tot 20.00